>> Tájékoztató
 

  "AM" kategória
Kategóriák "A" kategória
  "B" kategória
                    A1- "B" kat. val

Üdvözöljük és köszönjük, hogy tájékoztatónk elolvasásával megtiszteli Iskolánkat és reméljük mindez felkelti érdeklődését szolgáltatásaink iránt!

Tájékoztatni kívánjuk a fenti kategóriák tanfolyami feltételeiről, vagyis arról a folyamatról, ami a jelentkezéstől a vezetői engedély kézhezvételéig lezajlik:

 • tanfolyam
 • vizsgák
 • mentességek
 • adminisztratív teendők

1, Beiskolázási feltételek: A kategóriák részletezésénél pontosítva!

1/a, A szükséges nyomtatványokat iskolánk adja ki.

 • írásos tájékoztató
 • jelentkezési lap  
 • felnőttképzési szerződés

1/b, Ehhez csatolandó:

     

 • Jelentkezéskor az alapfokú iskolai végzettségről elegendő nyilatkozni, a bizonyítvány bemutatása az első vizsga alkalmával szükséges   a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály által lebonyolított vizsga előtt.
 • 3525 Miskolc, József A. u. 20

 • orvosi egészségügyi alkalmassági vélemény,melyre beirt korlátozások kódjai az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

   

  01 Látásképesség korrekciója és/vagy védelme
  01. 01. szemüveg
  01. 02. kontaktlencse/kontaktlencsék
  01. 03. védőszemüveg
  01. 04. homályos lencse
  01. 05. szemtakaró
  01. 06. szemüveg vagy kontaktlencse
  02 Hallókészülék, beszédjavító/segítő eszközök
  02. 01. hallókészülék egy fülben
  02. 02. hallókészülék mindkét fülben
  03 Művégtagok
  03. 01. felső művégtag(ok)
  03. 02. alsó művégtag(ok)
  04 Feltétel: érvényes orvosi engedély megléte
  05 Gépjárművezetés korlátozása egészségi okok miatt (kötelező alkódok)
  05. 01. csak nappali vezetésre korlátozva (pl. napkelte után 1 óra és naplemente előtt 1 óra közötti időszakban)
  05. 02. gépjármű-vezetési korlátozás a vezető lakásától meghatározott távolságig vagy városon, egy adott településen belül
  05. 03. gépjárművezetés utasok nélkül
  05. 04. gépjárművezetés sebességkorlátozással
  05. 05. gépjárművezetés kizárólag egy vezetői engedéllyel rendelkező személy jelenlétében
  05. 06. pótkocsi vontatása nem engedélyezett
  05. 07. a gépjárművezetés autópályán nem engedélyezett
  05. 08. szeszesital-fogyasztás tilalma
 •  ("AM" kategóriához nem szükséges) 
 • Elméleti vizsgadíj befiz. bizonylat   2/3. pld.

A kiadott jelentkezési anyagot a tájékoztatón megjelölt határidőre EGYÜTT kell az iskolának leadni (kivétel:E.ü. kártya)

2, Tanfolyami formák, lebonyolításuk

Autósiskolánk a hozzánk jelentkezők részére komplex elméleti és gyakorlati oktatás elvégzését vállalja különböző formákban:
Elméleti:

 • Gyorsított: délutános időszakban 16.00-tól  / 3 hetente
  (heti 3 alkalom)
 • Intenzív : délelőttönként 8.30 - tól   / igény szerint, de minden évszakos iskolai szünetben
  (heti 5 alkalom)
 • Hétvégi : szombat - vasárnap
 • Esti : 18.00 órai kezdettel
 • Kihelyezett : Iskolai, intézményi igényekhez alkalmazkodva

A foglalkozások 45 percesek alkalmanként 4 tanórában.
A gyakorlati képzést csak sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni.

E-learning tanfolyam:

Jelentkezés: személyesen , vagy e-mailben

Szükséges okmányok: személyi ig., lakcím kártya, min. 8 általános isk. végzettség

Orvosi alkalmassági: háziorvos végzi, 7200.-Ft ot kell fizetni a helyszinen.

Online jelenkezés esetén,  akár tantermi, akár e-learning képzést választja, az első részlet 55.-eFt

Fizetési lehetőség: személyesen iskolánk ügyfélfogadójában, vagy átutalással az online jelentkezés oldalon megadott számlaszámra.

A befizetésről szóló igazolást /átutalás esetén/ kérjük e-mailben megküldeni , hogy a tanf. indító kódot megadhassuk!

E-learning tanf. modulokból áll, melyeket legalább 85% os eredményességgel kell teljesíteni, hogy ezek elvégzése után megkaphassa a tanf. elvégzésének igazolását.

Az igazolással SZEMÉLYESEN kell felkeresni irodánkat, ahol                  -személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása után                       -felnőttképzési szerződés kötünk,     az -orvosi alkalmassági véleményt is be kell     mutatni/amit lemásolunk a jelentkezési anyaghoz/valamint a                              -4600.-Ft elméleti vizsgadíj 2/2 es példányát kell leadni / befizetés a KAV pénztárába, M. József Attila.u.20

 

3, Elméleti oktatási helyszínek.

 • 1. 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. fsz. 7.
   
 • 2, Földes Ferenc Gimnázium
  3525 Miskolc, Hősök tere 7.
 • 3, Kihelyezett tanfolyamaink bejelentett címén.

4, Járművezetési gyakorlat:

 • 4.1, Alapoktatás helyszíne:
  Miskolc, Kiss E. út  DIMAG 10. kapu
  előtti parkoló rutinpálya.

 • 4.2, Főoktatás helyszínei:
  Miskolc város területe, illetve az országúti vezetés gyakorlásához lakott területen kívüli
  útvonalak is .
 • 4.3, Váltóhelyek
  • Szentpáli út.1.sz.mögötti parkoló (fő váltóhely)
  • Búza - téri parkoló
  • Megegyezés szerinti helyszínen

5. Felmentések tantárgyak hallgatása és vizsgája alól

Az E.Ü.foglalkozás esetében annak adható felmentés aki:

 • "AM","A1", "A2","A", vagy "B" kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezik
 • E.Ü. Szakiskola, közép vagy felsőfokú intézményben szerzett végzettséget.
  (bizonyítvány, oklevél másolat csatolandó a jelentkezési laphoz)

KRESZ esetében:

 • "A2" alkategóriás vizsgához 2 évnél nem régebben szerzett-"A1" alkat. vezetői eng.el rendelkezik és a sikeres elm. vizsgát 2 évnél nem régebben tette le.
 • "A" kat vizsgához -2 évnél nem régebben szerzett- "Akorl." v. "A2" vagy "A1" alkat. vezetői engedéllyel rendelkezik és 2 éven belül "Akorl." v. "A1"  vagy "A2" alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett.

/home/klick2/public_html/tothautosiskola/kepek/100.jpg 
Rutin gyakorlópálya/Kiss E. utca (Szinva-     part)                                                                  AM, A1, A2, A, B, kategóriáknak


Megközelítés a Széchenyi utca 69. sz. alatti átjárón át 40 m.re a kis körforgalomnál 


Az épület mögötti parkolótól szintén 40 m.re vagyunk megtalálhatóak.






Makranczi László

elméleti szakoktató és ügyintéző munkatárs

Uj oktató termümk
Oktatóterem ,foglalkozás közben


Oktatóterem ,foglalkozás közben 


Számítógépes gyakorlósarok
 





6. Vizsgák

 • 6.1, Elméleti:
  Az elméleti tanfolyam elvégzését követően a vizsgáztatás számítógépen történik.
 • A vizsgát a tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül kezdeményezni kell és 12 hónapon belül sikeresen be kell fejezni. Ellenkező esetben csak új tanfolyam elvégzése után bocsájtható újabb elméleti vizsgára.
  Kivétel: Szóban vizsgázhat az, aki
  a magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgárságú személy akit vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell  arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni , és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni.
  egészségi állapota miatt csak erre alkalmas-( orvosi igazolás és Kérelem alapján dönt a KAV.  B.A.Z. m.-i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
 • A vizsga módja: Teszt (számítógépen )
  Ennek eredményét a hallgató be kell jelentse az autósiskolánál

  A sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgázót nem köti újabb tanfolyami kötelezettség,folyamatosan próbálkozhat a 12 hónap leteltéig.
  A vizsga helye :KAV   B.A.Z.megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
  Címe : 3527 Miskolc, József A.út.20.Fsz

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

 • az előírt elméleti óraszám igazolt lehallgatása,
  a hallgató a vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül tölti az adott kategóriára előírt életkort.

Sikertelen vizsga esetén a hallgató maga intézi a következő vizsgáját, a helyszínen befizetve a vizsga díját.

6.2, Gyakorlati vizsgák

Csak a kategória korhatár betöltését követően, az előírt gyakorlati óraszám és km szám vezetési kartonon igazolt dokumentálása után bocsátható vizsgára a hallgató.
( Kivétel."AM" kategória, itt a járműkezelési vizsga már 13 és 3/4 év betöltése után letehető)

Hagyományos kézi váltós ,és automata váltós autón való tanulás és vizsga.!

Aki hagyományos váltóval szerelt gépjárművön tanult és vizsgázott, vezetheti mind a két váltóval szerelt gépkocsit.                                                           Aki viszont automatán tanult és vizsgázott, részére korlátozást jegyeznek be a vezetői engedélybe és csak automatát vezethet.

Ezt mindkét tipusú váltóval szerelt gépkocsira ki lehet terjeszteni úgy, hogy újabb gyakorlati vizsgát tesz le  hagyományos kézi váltós gépkocsival !

 

6.2.1. Járműkezelési vizsga: /csak "B" kat. esetében nem szükséges!

Biztonsági ellenőrzésből + technikai kezelésből áll.
Helye: KRESZ PARK, Miskolc, Pozsonyi u. 6       >>> > >                                                                                    

6.2.2. Forgalmi vizsga: ( Vizsga előtt nyilatkozat kitöltése kötelező! )
Csak sikeres járműkezelési vizsga után az előírt gyakorlati órák igazolt levezetését követően tehető.
Helye: A KAV B.A.Z. m. Vizsgaszerv. és Utánképzési Osztály által kijelölt induló helyről.
A gyakorlati vizsgák díját a/lásd fenti cimű: KAV B.A.Z. m.i Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály  pénztárában kell befizetni.

 

Játmükezelési vizsgapálya

motoros vizsgapálya

bejárat

 

7. Egészségügyi vizsga:
A vizsgára készülés tanfolyam formájában történik, melynek szervezése az elméleti vizsga utánra esik .
Ennek vizsgáját igény szerint, illetve a kiadott vizsgaidőpontokra szervezzük.
A vizsgáztatást a Megyei Vöröskereszt végzi.
Címe: 3525 Miskolc,Győri-kapu 123.sz.
Az E.ü. vizsga helye: 3525 Miskolc, Városház tér 2.

Az E.ü. vizsga nem veszti érvényét.

8. Vizsgák érvényessége:


Az elméleti tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül kell lenni az első elméleti vizsgára jelentkezésnek, ill.      a tanfolyam kezdésétől számított 12 hónapon (1 éven) belül valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát kell tenni. Ennek nem teljesítése esetén vizsgára lejelenteni csak új elméleti tanfolyam elvégzését követően lehetséges.

A gyakorlati  vizsga feltétele, hogx a tanuló az előirt óraszámokat és teljesítendő km távolságot levezette.           Ez a "B" kat esetében 29 óra és 580 km!


9. Tudnivalók:
Ha sikertelen a vizsga, akkor legkorábban 3 munkanap elteltével próbálkozhat újra.
5 sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat elvégzése kötelező ( kivéve "AM" kategória).
Az erre történő jelentkezés : a Közl. Felügyelőségen  adott tájékoztatás alapján!

Helye:, 1082 Budapest,  Vajdahunyad u. 45.
Tel.: 06-1.1340-334

Tanuló áthelyezés:

 Amennyiben a hallgató más képzőszervnél szeretné folytatni a képzést, -legyen ez bármilyen ok miatt- a képző szerv köteles ennek adminisztrációját elvégezve a " képzési igazolás" 3 pld. ban történő kiállításával, melyből a hallgató 2 pld. magával visz a leendő képzőszervhez,.a hallgatónak átadni. Ezt a hallgató saját kezű aláírásával vesz át.E mellett a hallható egyben köteles az elmaradt jogos költségeit rendezni.Pl: részletfizetési konstrukcióban történő fizetési mód esetén.

Amennyiben a hallgató más képzőszervtől érkezik hozzánk, a 2 pld. képzési igazolás átvétele után a nyilvántartásba vételt követően a hallgatóval képzési szerződést kell kötni, ill. a képzése helyzetétől függően a képzést iskolánk folytatja az előírásoknak megfelelően. elm. /gyakorlati formában.

A hallgató jogai:

 • A szolgáltatásért járó tandíjért, az előzőekben részletezett szakszerű képzésben részesülni
 • A befizetett tandíjról számlát kérni.
 • Kérésre oktatót, képzőszervet változtatni.
 • Panasszal, kéréssel az iskolavezetőhöz, illetve a Közlekedési Felügyelőség, Képzés és Vizsga felügyeleti osztályhoz fordulni.                                 A képzést szüneteltetni a fent leírtak figyelembevételével.

A hallgató teendői, kötelességei:/ az iskola által kiadott és szóban megtartott tájékoztató alapján!/

 • A jelentkezési nyomtatványok adatainak igazolása ( személyigazolvány).
 • Az elméleti és gyakorlati órákon részt venni, hiányzás esetén azokat pótolni./megengedett max  10%/
 • A gyakorlati foglalkozásokról való hiányzást az oktatónak legalább 12 órával előtte bejelenteni.
 • Ennek elmulasztása esetén a le nem vezetett órákat be kell fizetni alap óradíjon az iskolánál!
 • A szolgáltatásért járó tandíjat, részletfizetés esetén a megadott határidőig, de legkésőbb a forgalmi vizsga időpontjáig befizetni.
 • A vizsgákra a személyi igazolványát is magával hozva, a megfelelő öltözékben (zárt lábbeli) megjelenni.
 • A vizsgákról történő hiányzást igazolni. Betegség esetén orvosi igazolással is. Más egyéb jellegű hiányzást pedig a befizetett pótvizsgadíjas csekk befizetését igazoló szelvény iskolánkhoz való leadásával.

Képzőszerv jogai:

 • Díjhátralék esetén a tanuló képzését szüneteltetni, illetve annak kiegyenlítéséig a tanuló
  áthelyezés felfüggesztése.
 • A képzést szüneteltető tanulóval szemben az időközben bekövetkezett díjváltozásokat
  érvényesíteni.
 • A tanfolyam árváltozásának jogát fenntartjuk, amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok indokolják (üzemanyagárak, óraszámváltozás)

Képzőszerv kötelességei:

 • A tanfolyamra történő felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kötni.
 • Felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is.
 • Biztosítani a képzés előírt feltételeit.
 • A szolgáltatást az előírt rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni.
 • A jelentkezőt a vállalkozási feltételekről tájékoztatni.
 • A befizetett tandíjról számlát adni.
 • A hallgató adatait bizalmasan kezelni, illetéktelenek hozzáférhetetlenségét biztosítani.
 • Halasztás esetén a hallgatót 60 nappal korábban a képzési idő lejártáról írásban tájékoztatni.
 • Az adó visszaigényléséhez szükséges nyomtatványok, igazolás kiadása.

Felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont

Budapest Tán Kárpoly u. 3-5

B.A.Z. megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Oszt.  3527  Miskolc, József A.út. 20.  Tel:. 46/500-023

B.A.Z. megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 3525 Miskolc, Városház-térTel:412-701                                                                                   Miskolc Önkormányzat Jegyzője     3525 Miskolc, Városház-tér 1. Tel:. 46/347-867 

                     

E tájékoztató a 24/2005(IV.21.) GKM rendelet alapján készült, mely a Felnőttképzési és Vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
Amennyiben tájékoztatónk elolvasását követően további kérdései lennének, kérem keressen minket, akár telefonon , személyesen vagy e-mailben ,állunk rendelkezésére.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, mely után várjuk szeretettel a kiválasztott tanfolyamon.

+ Szolgáltatások, kedvezmények / lásd a főoldalon lévő cím alapján!/

Iskolánk különleges szolgáltatással bővítette tevékenységét mely:
AUTÓVEZETÉS - HÁROM AZ EGYBEN - A BIZTONSÁGÉRT !

- "B" kategóriás képzés, utána
- Vezetéstechnikai tréning (nyári - téli) alap- közép-és felsőfokon.
- Autóversenyzői alapismeretek Vojcsik Ferenc (Golyó) vezetésével.

"B" Kategória

Beiskolázási feltételek:

Tanfolyamra csak a 16,5 életévet betöltött személy jelentkezhet, aki:

 • Legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik ! Az érvényes bizonyitvány bemutatása az első -elméleti -vizsga előtt kötelező!!
 • Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmasnak minősül (háziorvos, üzemorvos végzi)elméleti vizsga lejelentésig kell leadni.
 • Befizeti az elméleti és gyakorlati vizsgadíjat KAV. B.A.Z. m.i Vizsgaszerv. és Utánképz. O. pénztárába
 • A közúti gépjárművezető-elsősegélynyújtó tanfolyamot elvégzi ( vagy a mentességet nyújtó végzettséget igazolja)
 • Az iskolával a Felnőttképzési és vállalkozási szerződést megköti.
 • Meghatalmazást ad az autósiskolának a tanfolyammal kapcsolatos ügyek intézésére./Jelentkezési lapon kitölti.

Elméleti képzés

Az elméleti tanfolyamot központilag jóváhagyott oktatási tematika alapján tartjuk meg. Az alapórákon felül + konzultációs lehetőséget ( mely tesztlap, ill. számítógépes gyakorlás is ) biztosítunk.

Tantárgyak és óraszámok:


 Közlekedési ismeretek  
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Járművezetés elmélete  
Konzultáció  
Összesen
   18 óra  4 óra   6 óra   4 óra 32 óra

  

Gyakorlati képzés 

A gépjárművek tipusairól az oktató járművek oldalon tájékozódhat!

A hagyományos váltós szgk. mellett automata váltós gépjárművel is lehet tanulni. / Ezen mozgássérülteknek is van lehetőség a gyakorlatot levezetni!

Alapoktatás   ( járműkezelési gyakorlat)                                    

 • biztonsági ell. ismeretek
 • járműkezelés (rutin) parkolási feladatok

Főoktatásban


   alapoktatás  városi vezetés
 országúti vezetés  éjszakai vezetés  vizsgaóra

Öszesen

  km
                             9                        14 óra  4 óra  2 óra   1 óra
30 óra
  580 

 •  A kötelező gyak. óraszám   29 óra  + 1óra a gyak. vizsga
 • Kötelező továbbá 580 km levezetése is!!!  Amennyiben ez a 29 óra alatt nincs teljesítve, további gyak. órák vezetése szükséges az előírt km. szám teljesítéséhez!!!      Ezt alapóra díjjal számoljuk.              

"A1","A2", "A" KATEGÓRIA

 


Kategóriánkénti követelmények:

"A1" - 125cm3  t , a 0,1 kW/kg ot  ill.a 11 kW-ot  meg nem haladó  hengerűrtartalmú, kétkerekű motorkerékpár ,mely legalább 90km/ó sebességre képes.

                                                       

"A2" - "A" kategóriába tartozó kétkerekű motorkerékpár, amely az alábbi követelményeknek kell megfeleljen.                                                                                                        395cm3-t meghaladó hengerűrtartalom,mely min. 20kW motor teljesítményre képes, de nem  többre mint 35kW !

"A"

  • legalább 40kW teljesítmény,
  • min 595 cm3  űrtartalom
  • 0.16 kW/kg telj./saját tömeg arányt  meghaladja.

   

  Beiskolázási feltételek

  A tanfolyamra jelentkezés alsó korhatára:

  "A1"
  "A2"
  "A"
  "A"
  15.5 év
  17.5 év
  23.5 év
  2 éves "A1" vagy "Akorl" "A2"
  ill. 2 éves A2 vel 19.5 éves kortól

  • kötelező (legalább)alapfokú iskolai végzettség igazolása
  • Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmasnak minősül (házi, ill. üzemorvos végzi)
  • Az elméleti és gyakorlati vizsgadíjak N H K részére történő befizetése
  • A közúti gépjárművezető - elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzése (vagy a mentességet nyújtó végzettség igazolása)
  • Az iskolával a vállalkozási szerződés megkötése

  Tantárgyak és óraszámok

  Elméleti képzés

  Az elméleti tanfolyamot központilag jóváhagyott  Oktatási tematika alapján tartjuk meg.
  Az alapórákon felül + konzultációs lehetőséget ( mely tesztlap ill. számítógépes gyakorlás is)
  biztosítunk.

  Kategória
  KRESZ/óra
  Járművez.elm. óra
  Szerkezeti és üzemeltetési/ óra
  Össz. óra
  "A"1,"A2"
  16
  4
  2
  22
  "A1"   -érv. "B" kat. vez. engedéllyel           1             1              1      3
  "A2"- A1"alkat. megszerzését köv. 2 éven belül
  -
  -
  -
  -
           2 éven túl
           1                     1              1      3
  "A"- "Akorl" "A2"alkat.megszerz. követő 2 éven belül
  -
  -
  -
  -
          2 éven túl
            1              1              1      3
   "A"-A1-megszerzését követő 2 éven belül

         -
           
             -

                -

      -
          2 éven túl
            1              1              1      3
  "A" ha nem rendelkezik legalább 2 éves"A2" alkat. vez. engedéllyel
  16
  4
  2
  22

   

  Gyakorlati képzés

  Kategória
  Alapoktatás Óra
   

  Főoktatás

       F/V        F/O

  Össz óra
  Vizsga óra
            km
  'A1','A2"
  6
  10
  8
  2
  16
  1
  240
  "A1"- érvényes "B" kat. vezetői engedéllyel              1     1      1    -          2             1  30
  "A2"-"A1"alkat. megszerz. követő 2 éven belül
  4
  8
  6
  2
  12
  1
          180

  "A2"-"A1"-alkat megszerz. követő 2 éven túl

  2
  6
  4
  2
  8
  1
         120
  "A"-"Akorl","A2," alkat megszerzését követő 2 éven belül

  4
  8
  4
  4
  12
  1
         180
  "A"-"Akorl", "A2"alkat.megszerz. köv. 2 éven túl
  2
  6
  4
  2
  8
  1
         120
  "A" -  "A1"  alkat. megszerz. követő 2 éven belül.                                             6                10                    8             2                             16                                    1                240        
  "A"  - "A1" alkat. megszerz. követő 2 éven túl                                            4                    6                  4              2                                   10                                     1              150  
  "A"-  ha nem rendelkezik legalább 2 éves "A2" alkat. vezetői eng.                                           10                       16                11             5                              26                                      1           390      


  Választható motorkerékpár típusok: "A1"   ZHUFENG KSM 125

                                                                       "A2"     SUZUKI GS 500

                                                                        "A"       SUZUKI GSF 600 S, motorkerékpár ill. hozott motorkerékpár
  A tanuló által hozott motorkerékpár meg kell hogy feleljen :
  - kategóriához előírt teljesítménynek (részletezve)
  - műszaki alkalmasság


  "AM" KATEGÓRIA

  Olyan két vagy három vagy négykerekű jármű, melyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belsőégésű motor, vagy legfeljebb 4 kW telj. egyéb motor hajt. Tervezési végsebessége 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

   

  Beiskolázási feltételek:

  Segédmotor kerékpár vezetői tanfolyamra jelentkezés alsó határa 13,5 év.

  Alapkövetelmény : az írni-olvasni tudás


  • A közúti gépjárművezető - elsősegélynyújtó tanfolyamok elvégzése (vagy mentességet nyújtó végzettség igazolása)
  • Az elméleti és gyakorlati vizsgadíj KAV. B.A.Z. megyei Vizsgaszerv. és Utánképz. O.  részére történő befizetése
  • Az iskolával a vállalkozási szerződést megköti

  Elméleti képzés

  Az elméleti tanfolyamot a központilag jóváhagyott Oktatási tematika alapján tartjuk meg. Az alapórákon felül + konzultációs lehetőséget (mely tesztlap, ill. számítógépes gyakorlás is) biztosítunk.

  Tantárgyak és óraszámok

  Közlekedési ismeretek
  12 óra
  Járművezetés elmélete
  4 óra
  Összesen
  16 óra
  Konzultáció
  + 4 óra

   

  Gyakorlati képzés

  Járműkezelés
  4 óra
  km
  Forgalmi vezetés
  6 óra
     -     
  Összesen
  10 óra
  100

    

  Választható segédmotor típusa: Honda DIO 2db., Malaguti F12, LY 50.Illetve hozott segédmotor kerékpár


                                                                                                           A1 -  "B" kat. val    

  Ez a kategória azoknak a B" kat. val rendelkezőknek ajánlott akik "AM" kat. gyakorlattal rendelkeznek!

  Az alap tandíj : 30.000.- Ft , viszont a teljes A1 es elmélet lehallgatása -ami ajánlott- mert teljes értékű elm. vizsgát kell tenni!              

  A gyak. + óra      4.500.-Ft/tanóra

  Amennyiben nem elég a 2 óra, van lehetőség + órákkal felkészülni, mert itt is teljes értékű gyak. vizsgát kell tenni!


         Kötelező  elm. óraszám:                3óra                   Kötelező gyak. óraszám:                2 óra   

                                                                                                                                                                                          &

Copyright © 2001 ONLINE HUNGARY Kft.