>> Tájékoztató
 

 
Kategóriák "B" kategória
 
                     A1, A2, A, AM, kategóriák is!

Üdvözöljük és köszönjük, hogy tájékoztatónk elolvasásával megtiszteli Iskolánkat és reméljük mindez felkelti érdeklődését szolgáltatásaink iránt!

Tájékoztatni kívánjuk a fenti kategóriák tanfolyami feltételeiről, vagyis arról a folyamatról, ami a jelentkezéstől a vezetői engedély kézhezvételéig lezajlik:

 • tanfolyam
 • vizsgák
 • mentességek
 • adminisztratív teendők

1, Beiskolázási feltételek: A kategóriák részletezésénél pontosítva!

1/a, A szükséges nyomtatványokat iskolánk adja ki.

 • írásos tájékoztató
 • jelentkezési lap /
 • felnőttképzési szerződés

1/b, Ehhez csatolandó:

 • orvosi egészségügyi alkalmassági vélemény
  ("AM" kategóriához nem szükséges) 
 • Egészségügyi tanfolyam vizsgaigazolása
 • Elméleti vizsgadíj 
 • Legalább 8 általános iskolai végzettség igazolása

A kiadott jelentkezési anyagot a tájékoztatón megjelölt határidőre EGYÜTT kell az iskolának leadni (kivétel:E.ü. kártya)

2, Tanfolyami formák, lebonyolításuk

Autósiskolánk a hozzánk jelentkezők részére komplex elméleti és gyakorlati oktatás elvégzését vállalja különböző formákban:
Elméleti:

 • Gyorsított: délutános időszakban 16.00-tól
  (heti 3 alkalom)
 • Intenzív : délelőttönként 8.30-tól
  (heti 5 alkalom)
 • Hétvégi : szombat - vasárnap
 • Esti : 18.00 órai kezdettel
 • Kihelyezett : Iskolai, intézményi igényekhez alkalmazkodva

A foglalkozások 45 percesek alkalmanként 4 tanórában.
A gyakorlati képzést csak sikeres elméleti vizsga után lehet elkezdeni.

 

3, Elméleti oktatási helyszínek.

  4, Járművezetési gyakorlat:

  • 4.1, Alapoktatás helyszíne:
   1142  Budapest, XIV. Írottkőpark  1 sz.

  • 4.2, Főoktatás helyszínei:
   Budapest  város területe, illetve az országúti vezetés gyakorlásához lakott területen kívüli
   útvonalak is .
  • 4.3, Váltóhelyek
   • Bp. Írottkőpark 1 sz. alatti rutin gyakorló és vizsgapályán
   • Megegyezés szerinti helyszínen

  5. Felmentések tantárgyak hallgatása és vizsgája alól

  Az E.Ü.foglalkozás esetében annak adható felmentés aki:

  • "AM","A1", "A2,"A", kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkezik
  • E.Ü. Szakiskola, közép vagy felsőfokú intézményben szerzett végzettséget.
   (bizonyítvány, oklevél másolat csatolandó a jelentkezési laphoz)

   
  Írottkőpark úti
  Rutin-gyakorló, és vizsgapálya

   

   

   

  Tájékoztató3

  Biztonsági ellenőrzési feladatok gyakorlása


 

 


 

 

 

 

óra kezdet

 

 

6. Vizsgák

 • 6.1, Elméleti:
  Az elméleti tanfolyam elvégzését követően a vizsgáztatás számítógépen történik.
  Kivétel: Szóban vizsgázhat az, aki
  a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli illetve érti,
  egészségi állapota miatt csak erre alkalmas-(orvosi igazolás és Kérelem alapján dönt a Közlekedési
  Hatóság)
 • A vizsga módja: Teszt (számítógépen )
  A vizsgát követően a hallgató Vizsgalapot kap, melybe a vizsgák eredményeit rögzítik.
  (személyi igazolvánnyal együtt érvényes).
  Vizsgalap hiányában a vizsga nem bonyolítható le.
  A sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgázót nem köti újabb tanfolyami kötelezettség,folyamatosan próbálkozhat a sikeres vizsgáig időkorlát nélkül!!
  illetve .
  A vizsga helye : Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
  Címe :1119 Budapest, Petzval J. út 39
 •             1195 Bp.          Vas-Gereben u. 2-4

 • Vizsgára bocsátás feltételei:
  az előírt elméleti óraszám igazolt lehallgatása,
  a hallgató a vizsga időpontjától számított 3 hónapon belül tölti az adott kategóriára előirt életkort.

Sikertelen vizsga esetén a hallgató maga intézi a következő vizsgáját, a helyszínen befizetve a vizsga díját.

6.2, Gyakorlati vizsgák

Csak a kategória korhatár betöltését követően, az előírt gyakorlati óraszám vezetési kartonon igazolt dokumentálása után bocsátható vizsgára a hallgató.

6.2.1. Járműkezelési vizsga:/ "B" kat. esetében eltörölve!

Biztonsági ellenőrzésből + technikai kezelésből áll.
Helye:1142 Budapest, Írottkőpark 1 sz.     >>> > >                                                                                    

6.2.2. Forgalmi vizsga: ( Vizsga előtt nyilatkozat kitöltése kötelező! )
Csak sikeres járműkezelési vizsga után az előírt gyakorlati órák igazolt levezetését követően tehető./ B kat. kivétel/
Helye:1142 Budapest, Írottkőpark 1.sz.


A gyakorlati vizsgák díját ill. pótvizsga díját az Autósiskola ügyfélfogadójában kell leadni, amit a gyakortlati oktató fizet be az KAVnál és személyesen intézi a vizsga megkérését

 

7. Egészségügyi vizsga:
A vizsgára készülés tanfolyam formájában történik, melynek szervezése az elméleti vizsga utánra esik .
A vizsgára bocsájtás feltételeit és a helyszínét az Eü. tanfolyam során kiadott tájékoztató lapon közli az Autósiskola.

8. Vizsgák érvényessége:
A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

A hallgatónak az első elméleti vizsgát a tanfolyam kezdésétől számított 9 hónapon belül  kezdeményezni kell, viszont amennyiben 12 hónapon belül nem tesz sikeres vizsgát, akkor vizsgára csak egy újabb tanfolyam elvégzését követően jelentkezhet.

9. Tudnivalók:
Ha sikertelen a vizsga, akkor legkorábban 3 munkanap elteltével próbálkozhat újra.
5 sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat elvégzése kötelező
Az erre történő jelentkezés : a Nemzeti Közl. Hatóságnál  adott tájékoztatás alapján!

Helye:, 1082 Budapest,  Vajdahunyad u. 45.
Tel.: 06-1.1340-334

 

A hallgató jogai:

 • A szolgáltatásért járó tandíjért, az előzőekben részletezett szakszerű képzésben részesülni
 • A befizetett tandíjról számlát kérni.
 • Kérésre oktatót, képzőszervet változtatni.
 • Panasszal, kéréssel az iskolavezetőhöz, illetve aNemzeti Közlekedési Hatóság,Közép -mo.i Reg. Igazgatóság Ell. oszt. Képzésfelügyeleti csoportjához fordulhat.
 • 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

A hallgató teendői:/ az iskola által kiadott és szóban megtartott tájékoztató alapján!/

 • A jelentkezési nyomtatványok adatainak igazolása ( személyigazolvány).
 • Az elméleti és gyakorlati órákon részt venni, hiányzás esetén azokat pótolni.
 • A gyakorlati foglalkozásokról való hiányzást az oktatónak legalább 12 órával előtte bejelenteni.
 • Ennek elmulasztása esetén a le nem vezetett órákat be kell pótolni,a kiállás költségeit meg kell téríteni( oktató óradija, gjmű. kiállási ktg.)
 • A szolgáltatásért járó tandíjat, részletfizetés esetén a megadott határidőig, de legkésőbb a forgalmi vizsga időpontjáig befizetni.
 • A vizsgákra érvényes fényképes igazolványát is magával hozva, a megfelelő öltözékben (zárt lábbeli) megjelenni.
 • A vizsgákról történő hiányzást igazolni. Betegség esetén orvosi igazolással is. Más egyéb jellegű hiányzást pedig  pótvizsgadíj befizetésével ,annak bizonylatát iskolánknak leadva-lehet pótolni, új vizsgaidőpontot kérni.

Képzőszerv jogai:

 • Díjhátralék esetén a tanuló képzését szüneteltetni, illetve annak kiegyenlítéséig a tanuló
  áthelyezés felfüggesztése.
 • A képzést szüneteltető tanulóval szemben az időközben bekövetkezett díjváltozásokat
  érvényesíteni.
 • A tanfolyam árváltozásának jogát fenntartjuk, amennyiben ezt rajtunk kívülálló okok indokolják (üzemanyagárak, óraszámváltozás)

Képzőszerv kötelességei:

 • A tanfolyamra történő felvétel előtt a tanulóval írásbeli szerződést kötni.
 • Felelőssége a teljes képzési szolgáltatásra kiterjed, beleértve a vizsgaügyintézéseket is.
 • Biztosítani a képzés előírt feltételeit.
 • A szolgáltatást az előírt rendeletek és szabályzatok által meghatározott módon végezni.
 • A jelentkezőt a vállalkozási feltételekről tájékoztatni.
 • A befizetett tandíjról számlát adni.
 • A hallgató adatait bizalmasan kezelni, illetéktelenek hozzáférhetetlenségét biztosítani.
 • Halasztás esetén a hallgatót 60 nappal korábban a képzési idő lejártáról írásban tájékoztatni.
 • Az adó visszaigényléséhez szükséges nyomtatványok, igazolás kiadása.

Felügyeleti szerv: Bp. Kormányhivatal  Közl. Felügyelősége   1141 Bp. Komócsy u. 17-19. sz. / Tel:. 1-460-2202 /

 

 

E tájékoztató a 24/2005(IV.21.) GKM rendelet alapján készült, mely a Felnőttképzési és Vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
Amennyiben tájékoztatónk elolvasását követően további kérdései lennének, kérem keressen minket, akár telefonon , személyesen vagy e-mailben ,állunk rendelkezésére.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, mely után várjuk szeretettel a kiválasztott tanfolyamon.

+ Szolgáltatások, kedvezmények / lásd a főoldalon lévő cím alapján!/

Iskolánk különleges szolgáltatással bővítette tevékenységét mely:
AUTÓVEZETÉS - HÁROM AZ EGYBEN - A BIZTONSÁGÉRT !

- "B" kategóriás képzés, utána
- Vezetéstechnikai tréning (nyári - téli) alap- közép-és felsőfokon.
- Autóversenyzői alapismeretek Vojcsik Ferenc (Golyó) vezetésével.

"B"" kat. itt is, a többi kat. a miskolci oldalon!

Beiskolázási feltételek:

Tanfolyamra csak a 16,5 életévet betöltött személy jelentkezhet, aki:

 • Legalább írni, olvasni tud
 • Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmasnak minősül (háziorvos, üzemorvos végzi)
 • 1 db 3,5 X 4,5 cm-es színes vagy fekete-fehér igazolványképet csatol
 • Befizeti az elméleti és gyakorlati vizsgadíjat (Nemzeti Közlekedési Hatóság részére)
 • A közúti gépjárművezető-elsősegélynyújtó tanfolyamot elvégzi ( vagy a mentességet nyújtó végzettséget igazolja)
 • Az iskolával a Felnőttképzési és vállalkozási szerződést megköti.

Elméleti képzés

Az elméleti tanfolyamot központilag jóváhagyott oktatási tematika alapján tartjuk meg. Az alapórákon felül + konzultációs lehetőséget ( mely tesztlap, ill. számítógépes gyakorlás is ) biztosítunk.

Tantárgyak és óraszámok:


 Közlekedési ismeretek  
 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Járművezetés elmélete  
Konzultáció  
Összesen
   18 óra  6 óra   4 óra   4 óra 32 óra

  

Gyakorlati képzés

Alapoktatás   ( járműkezelési gyakorlat)                                      9 óra

 • biztonsági ell. ismeretek 1/3 megosztásban
 • járműkezelés (rutin) 2/3 megosztásban

Főoktatásban


 városi vezetés
 országúti vezetés  éjszakai vezetés  vizsgaóra

 Öszesen

 14 óra  4 óra
 2 óra   1 óra
20 óra

Copyright © 2001 ONLINE HUNGARY Kft.